Stäng meddelande

Solparken

Solparken ligger mellan Falkvägen, Slättvägen och Solparksvägen i Tumba.
Det är en populär mötesplats med öppna ytor och en bollplan.

Solparken


Solparken rustades upp under våren 2016. Lekytan har utökas och förbättras och bollplanen har tillsammans med ett nytt utegym blivit en liten sporthörna.

Målet är att Solparken ska:

  • vara en attraktiv mötesplats för boende i närområdet
  • locka besökare i alla åldrar
  • rymma platser för både för lugna och fartfyllda aktiviteter
  • innehålla en utmanande och stimulerande lekplats
  • vara en plats som är tillgänglig, trygg och attraktiv för alla.

De boende runt Solparken har bjudits in för att lämna synpunkter på hur parken ska förbättras.

Fler bänkar och bord, ett utegym, en ny klätterställning, förbättrad fotbollsplan, studsmatta, storbarngunga, grillplats, bänkar utanför lekområdet, blomprakt och förbättrad sandlåda har varit de viktigaste önskemålen som också finns med i den nya parken.

Solparken illustration

Illustrationsplan över Solparken (klicka på bilden för att se den i större format)

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019
Idrott, fritid & natur