Stäng meddelande

Storvretsparken

Storvretens hjärta Storvretsparken ska rustas upp. Projektet är en del i Botkyrka kommuns parkprogram och ett samarbete mellan gata/parkenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen och Konsthallen på kultur- och fritidsförvaltningen.

Parken är idag sliten och i behov av en upprustning, men det finns också stora kvalitéer som ska tas tillvara. Upplevelsen av att befinna sig i en grön lunga ska bevaras och utvecklas. Storvretsparken ska förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, rekreationsområde och plats för evenemang.

  • Lekplatsen ska renoveras.
  • Gång- och cykelvägar ska kännas trygga.
  • Belysningen kommer att rustas upp och bli bättre.
  • En fördröjning av dagvatten ska kunna ske för att undvika översvämning vid kraftiga regn.
  • Det ska finnas en bättre koppling från Tumba centrum via Storvretsparken till Lida friluftsområde.

Dialogforum

Under våren 2018 hölls ett dialogforum om parken och en förstudie har tagits fram utifrån dialogen. Under 2019 kommer planering och gestaltning av parken att ske tillsammans med landskapsarkitekter. Parken kommer att byggas om 2020.

Konstverk i parken

I november 2018 genomförde Shabnam Faraee, konstnär, en workshop i Storvretsparken tillsammans med allmänheten. Under två dagar kom barn, ungdomar och vuxna till scenen i parken och målade. Genom att prata, äta och måla tillsammans tog Shabnam Faraee konstprocessen vidare. Målet är ett permanent konstverk som bidrar till att skapa en ny målpunk , en plats som lockar människor, i parken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2018
Idrott, fritid & natur