Stäng meddelande

Vad händer när man kör där man inte får?

Om man kör i naturen förstörs både livet i naturen och det blir både svårt och otrevligt att uppleva naturen. Dessutom blir det ekonomiska skador på skogen.

​Det är naturligtvis aldrig OK att köra utan lov på annans mark. När man gör det genererar man ett flertal problem på både kort och lång sikt, och följande är de mest kännbara:

Det stör - både djur och människor

Körning i friluftsområden uppfattas som oerhört störande av de flesta utom just den som kör. Det är ont om tysta och rofyllda områden i storstadens närhet och att samsas med ett 10-tal vrålåk under en förmiddag när man vandrar längs Sörmlandsleden eller är ute och plockar svamp i ett naturreservat är inte roligt. Ett motorfordon kan förstöra naturupplevelsen för väldigt många människor

Det förstör - både för djur och växter

Många områden är ekologiskt känsliga och tål inte det slitage som fyr- och tvåhjulingar gör.

Lavtäcken och mossmattor som slitits av tar mycket lång tid att läka. En bäck som slammats igen på grund av att flera fordon har kört över kanterna och i bäckfåran kan förlora en stor den av sina viktigaste livsmiljöer. Detta ger effekter på både växt- och fisklivet lång tid framöver.

En våtmark som körs sönder i kanten kan på sikt avvattnas och efter bara en obetydlig sänkning av vattennivån börja växa igen, något som i hög grad försämrar för exempelvis orre och tjäder.

Det kostar - för många

Det finns också betydande ekonomiska skador som terrängkörning kan orsaka:

  • minskat virkesvärde till följd av rötangrepp på skog där rötter blottats och skadats av hjulen
  • sönderkörda planteringar
  • krav från jaktarrendatorer på sänkta avgifter där det körs mycket under de bästa jaktperioderna under hösten.

Det blir fult - på många sätt

Sist men inte minst uppfattar de flesta människor det som fult och oattraktivt med breda, leriga spår tvärs över naturområden som tidigare känts som vildmark, särskilt om de dyker upp i naturskyddade områden eller i den egna skogen. Dessa spår kan bli omfattande när det förekommer organiserad körning på olagliga ”leder”.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2017
Idrott, fritid & natur