Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Planerade om-och nybyggnationer av idrottsanläggningar

Här hittar du status på planerade om- och nybyggnationer av idrottsanläggningar.

Alby folkhälsopark

Iordningställande friidrott och utemiljö.

Alby folkhälsopark
Banslätt

Ny flexibel aktivitetslokal.

Botkyrkahallen

Möblering och iordningsställande av nytt mötesrum för föreningsliv och skola.

Brantbrinks IP

Omklädningsrumsbyggnad. Ny skyltning inne och utemiljö.

Brunna IP

Byte av konstgräsmatta på 11-mannaplanen. Förstärka utegym med fler stationer. Ny skateanläggning. Ny streetbasketplan.

Fittja BP

Ny läktare.

Fittja sporthall

Renovering och ombyggnation av omklädningsrum, kafeteria och aktivitetsytor.

Harbro

Ny belysning för skidåkningen på Harbro gärde.

Idrottshuset

Ny skyltning inne och utemiljö.

Kassmyraskolan

Montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar.

Kärsby IP

Multifunktionellt utegym för alla åldrar. Ny belysning till bollplanen.

Rödstu Hage

Omfattande upprustning av friidrottsanläggning.

Storvretens IP

Ny skyltning inne och utemiljö.

Tullingebergsskolan

Montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar.

Tullinge gymnasieplan

Utredning om placering pågår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2018
Idrott, fritid & natur