Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Planerade om-och nybyggnationer av idrottsanläggningar

Här hittar du status på planerade om- och nybyggnationer av idrottsanläggningar.


Status

Var

Vad

Status

Slutdatum

Brunna IP

byte av konstgräsmatta på 11-mannaplanen

slutfört

2016-04-20

Brunna IP

förstärka utegym med fler stationer

pågående

2016-11-01

Brunna IP

ny skateanläggning

pågående

2016-11-01

Brunna IP

ny streetbasketplan

ej påbörjad

2016-11-01

Kassmyraskolan

montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar

slutfört

2016-05-01

Tullingebergsskolan

montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar

slutfört

2016-05-01

Fittja sporthall

renovering och ombyggnation av omklädningsrum, kafeteria och aktivitetsytor

slutfört

2016-03-01

Fittja BP

ny läktare

slutfört


Kärsby IP

ny belysning till bollplanen

slutfört

2016-04-15

Kärsby IP

multifunktionellt utegym för alla åldrar

pågående

2016-12-01

Alby folkhälsopark

iordningställande friidrott och utemiljö

slutfört

2016-06-01

Brantbrinks IP

omklädningsrumsbyggnad

slutfört

2016-04-01

Brantbrinks IP

ny skyltning inne och utemiljö

slutfört

2016-04-01

Botkyrkahallen

möblering och iordningsställande av nytt mötesrum för föreningsliv och skola

ej påbörjad


Rödstu Hage

omfattande upprustning av friidrottsanläggning

pågående

2017-2018

Harbro

ny belysning för skidåkningen på Harbro gärde

pågående

2016-10-01

Tullinge gymnasieplan

utredning om placering pågår

pågående


Idrottshuset

ny skyltning inne och utemiljö

pågående

2016-09-01

Banslätt

ny karate/flexibel aktivitetslokal

slutfört

2016-09-01

Storvretens IP

ny skyltning inne och utemiljö

slutfört

2016-04-01

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Idrott, fritid & natur