Stäng meddelande

Avgifter

Här finns information om avgifterna för att hyra de olika anläggningarna. Hyran är olika beroende på vem det är som hyr.

Kategori 1: Bidragsbeviljade föreningar i kommunen
Kategori 2: Privatpersoner och ej bidragsbeviljade föreningar i kommunen
Kategori 3: Företag, personer och privatpersoner från andra kommuner

Bidragsbeviljade föreningar är alla föreningar som får föreningsbidrag från kommunen. Samma avgift gäller oavsett vilken typ av förening du är. Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet prioriteras i fördelningen av säsongsbokningar.

Bokningskostnader per kategori och timma (1) (2) (3)
Sporthall (100 kr) (300 kr) (450 kr)
Fotbollsplan, naturgräs 11-manna (150 kr) (300 kr) (600 kr)
Fotbollsplan, konstgräs (11-manna) (150 kr) (300 kr) (600 kr)
Friidrottsarena (150 kr) (400 kr) (600 kr)
Uppvärmd ishall, huvudsäsong (150 kr) (600 kr) (1200 kr)
Aula (75 kr) (300 kr) (500 kr)
Matsal (60 kr) (250 kr) (400 kr)

Övriga kostnader
Avgift för inte utnyttjad och avbokad tid: 500 kr/bokning
Avgift för larmkort: 150 kr
Depositionsavgift för nyckel: 100 kr/år
Anläggningen lämnas olåst: 1000 kr
Material och utrustning lämnas framme: 1000 kr
Ej grovstädat: 1000 kr
Skadegörelse/stöld: Verklig kostnad

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Idrott, fritid & natur