Stäng meddelande

Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016

Idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016

Botkyrka vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottspolitiskt program tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare i Botkyrka.

Utgångspunkten i det idrottspolitiska programmet är att alla Botkyrkabor ska erbjudas att ta del av ett rikt idrotts- och fritidsutbud. I programmet har tio utvecklingsområden för idrotten i Botkyrka identifierats. För varje utvecklingsområde finns ett idrottspolitiskt mål formulerat och konkreta åtgärder för att nå dit.

De tio utvecklingsområdena är:

• Föreningslivet – Botkyrkas största resurs

• Idrotten förenar och inkluderar

• Handikappidrott som spränger gränser

• Idrott för en hållbar jämställdhet

• Motions - och spontanidrott - all idrotts ursprung

• Idrottsanläggningar som bjuder in och stimulerar

• Skolan är en viktig spelare

• Elitidrott är långt ifrån lagom

• Evenemangsidrott – viktigt för Botkyrkas varumärke

• Samverkan – nyckeln till framgång

Kommunstyrelsen fastställde det idrottspolitiska programmet den 6 maj 2013. Uppföljning av det idrottspolitiska programmet sker i förvaltningarnas ettårs och flerårsplaner.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Idrott, fritid & natur