Stäng meddelande

Brukarundersökning om kultur och fritid

Vartannat år gör Botkyrka kommun en enkätundersökning inom kultur- och fritidsområdet. Det är viktigt för oss att få just din åsikt för att kunna utveckla våra verksamheter och göra dem bättre för dig som Botkyrkabo.

Vi vill veta vad du tycker om verksamheterna

Som besökare kommer du att få chansen att fylla i en enkät för att berätta vad du tycker är bra och vad som kan utvecklas och bli bättre. Syftet med undersökningen är att få återkoppling för att kunna utveckla verksamheterna. Undersökningen görs vartannat år.

Övergripande resultat från varje undersökning


Brukarundersökning 2019

Brukarundersökning 2017

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2010

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Idrott, fritid & natur