Stäng meddelande

Idrottsprogram - ett Botkyrka i rörelse

Botkyrka vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottsprogram tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare i Botkyrka.

Programmet riktar sig till kommunens förvaltningar, nämnder och bolag som på olika sätt bidrar till möjligheterna för Botkyrkaborna att vara fysiskt aktiva hela livet. Detta arbete ska ske tillsammans med föreningsliv, övriga civilsamhället, näringsliv och andra berörda aktörer. Idrottsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har beslutats i nämnd och kommunfullmäktige och gäller för perioden
2020-2024.

Sju särskilda utvecklingsområden har identifierats
För varje område har det formulerats mål och steg på vägen, för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

• Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar

• Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering

• Botkyrka- en föreningsvänlig kommun

• Evenemang och idrott på elitnivå

• Spontanidrott i olika former och hela livet

• Storstadsnära friluftsliv

• Baden stärker folkhälsan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Idrott, fritid & natur