Stäng meddelande

Skogsbruksplan

Botkyrka kommun äger totalt 2 100 hektar skogsmark. Av den marken är 1 750 hektar produktiv skogsmark. Övriga ytor, som till exempel berg och blöta partier bedöms inte som brukbar skog.

Kommunens skogsinnehav har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som innehavet representerar en förnyelsebar, ekonomisk resurs. Det betyder att planeringen av skogen måste bygga på en avvägning mellan dessa värden.

Skogsbruksplanen utgör en viktig del i det arbetet och är ett hjälpmedel för att uppnå målet med kommunens skogspolicy. Planen har en planeringsperiod på tio år.

Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Idrott, fritid & natur