Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Långt ifrån lagom logotyp
Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kontakta kommunen

Kontaktcenter hjälper dig att få svar på din fråga eller ser till att du får prata med rätt person i kommunen.

En hand på en iPad som besöker kommunens webbsida

Insyn i politiken

Ta del av vad som sker i politiken genom att bland annat läsa mötesprotokoll, dagordningar och offentliga handlingar.

 

Tre stycken Botkyrkamedborgare

Så kan du påverka

Demokratin i Botkyrka byggs av och utvecklas med medborgarna. Vi som jobbar inom Botkyrka kommun vill att du som kommuninvånare är med och påverka vad som händer i kommunen.