Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldning avrådes

    Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Karriär och utveckling

Din kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för vårt gemensamma uppdrag till Botkyrkas medborgare.

Fyra olika nivåer sammanfattar vår beskrivning av kompetensutveckling; introduktion, fortbildning, vidareutbildning och karriärvägar.

Du ska känna att du har rätt kompetens för de krav och förväntningar som ställs på dig men du ska också ges möjligheter att utvecklas och gå vidare i din karriär.

Introduktion

I första hand träffar du din chef och din förvaltning. Detta för att du ska kunna sätta dig in i ditt uppdrag, roll och arbetsuppgifter. Dessutom för att förstå vilket uppdrag din förvaltning och enhet har och vilka mål som styr verksamheten. För att få en tydligare inblick i vilken kommun du jobbar för bjuds du in till en välkomstdag med busstur genom hela Botkyrka.

Fortbildning

För att du ska hålla dig ajour med ny kunskap om vad som händer inom ditt yrkesområde. Det kan handla om nya regelverk, nya forskningsresultat, nya metoder och träning med mera.

Vidareutbildning

Till exempel studier för ökad specialisering, forskning, arbetsuppgifter på högre kompetensnivå inom ett eller flera kompetensområden.

Karriärvägar

Alla verksamhetsområden har i uppdrag att identifiera möjliga karriärvägar för olika yrkesområden. Karriär i Botkyrka sker på djupet, bredden, höjden, genom specialisering med mera – temporärt eller permanent. Vi har skapat många nya roller inom olika verksamheter, projektledare för större och mindre komplexa projekt, senior socialsekreterare, stödassistent, introduktionshandledare, senior handläggare och gruppledare med flera.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan