Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldning avrådes

    Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Villkor och förmåner

Utöver den individuella lönen får du som medarbetare i Botkyrka kommun tillgång flera andra förmåner.

Individuell lön

Hos oss är lönen individuell och differentierad. Det menas att det alltid ska finnas en verklig koppling mellan ditt arbetsresultat och vilken lön du får. Övergripande för den individuella lönesättningen är att våra medborgare får god service, korrekt och relevant information och alltid ett gott bemötande. Vi vill att våra medarbetare använder sin kreativitet för att utveckla nya, effektiva och hållbara arbetssätt.

Löneöversyn varje år

Vid den årliga löneöversynen har du som medarbetare en dialog tillsammans med din chef om huruvida din lön överensstämmer med ditt arbetsresultat i koppling till verksamhetens mål.

Jämställd lön

Alla löner ska vara jämställda. Därför genomför vi årligen en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader.

Ett förbättrat arbetsresultat ska löna sig

Varje medarbetare i Botkyrka kommun ska veta vad som förväntas utifrån uppdraget man har. Alla medarbetare ska uppleva att det lönar sig att sträva efter förbättrade arbetsresultat. Därför ställs krav på medarbetare att ta ansvar för de mål som är överenskomna tillsammans med chefen.

Löneväxling

Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga dagar, fem eller sex beroende på hur många dagar du har rätt till i din grundsemester. Ansökan sker för varje år vid ett senast fastställt datum i december.

40-timmarsvecka

För heltidsanställda är 40 timmar per helgfri vecka den normala arbetstiden. Arbetar du även på sön- och helgdagar har du i regel en kortare arbetstid i genomsnitt. För lärare gäller särskilda arbetstidsvillkor.

Möjlighet till årsarbetstid

Vid årsarbetstid utgår vi från hur många timmar du arbetar per år istället för per vecka. Antalet timmar per vecka beror på om du jobbar på schema eller inte. Som medarbetare finns det möjlighet att tillämpa årsarbetstid. Syftet är att ge dig som medarbetare större inflytande över din arbetstid.

Kompensation om nationaldagen infaller på en helgdag

Nationaldagen är en så kallad röd dag. Om den infaller på en annan röd dag får du ta ledigt en annan vardag som kompensation.

Semesterförmåner

Allmänna bestämmelser (AB) reglerar de semesterregler som gäller för kommunanställda. Om du arbetar måndag till fredag och hela veckan räknas varje arbetsdag under semestern som en arbetsdag. Om du arbetar färre dagar per vecka eller enligt schema gäller andra regler. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder:

  • Upp till 39 år har du 25 dagar
  • Från 40 – 49 år har du 31 dagar
  • Från 50 år eller över har du 32 dagar

Föräldraledighet

Det finns möjlighet att vara föräldraledig med eller utan föräldrapenning. Med barn under ett och ett halvt år kan du vara helt ledig från arbetet. Med barn under åtta år eller som går i första klass har du som medarbetare rätt till att förkorta den normala arbetstiden upp till en fjärdedel.

Pension och försäkringar

Som kommunanställd omfattas du av vissa försäkringar. Utöver den allmänna pensionen har du rätt till en tjänstepension. I Botkyrka gäller pensions- och försäkringsavtalet Kollektiv Avtalad Pension (KAP).

Friskvård och cykelbidrag

Som arbetsgivare är det viktigt att bidra till ett sunt liv och en hållbar miljö. Vi erbjuder därför friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Som medarbetare får du även en cykelförmån på 1500 kronor var tredje år. Målet är att fler medarbetare cyklar delar av eller hela resan till och från arbetet.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan