Öppna mobilmenyn

Kompetensutveckling i svenska språket

Vi utbildar vid behov medarbetare i svenska språket, och du som söker arbete inom vård och omsorg kommer från och med 2021 göra ett arbetsprov i svenska. Vi vill förbättra kommunikationen inom vård och omsorg och erbjuda medarbetare en kompetensutveckling.

Flera språk är en tillgång

Många medarbetare i Botkyrka kommun kan fler än ett språk. Det är en viktig tillgång, men det är också viktigt att behärska svenska som ett grundspråk. För att öka kvaliteten inom vård och omsorg arbetar Botkyrka kommun med att stärka medarbetares kunskaper i svenska språket. Satsningen på språkkunskaperna ska också ge dig som medarbetare kompetensutveckling och bättre förutsättningar.

Kommunikation är en förutsättning för trygghet och delaktighet

En fungerande kommunikation är en viktig del av en trygg vård och omsorg. En fungerande kommunikation är också en förutsättning för att medborgaren ska kunna vara delaktig och kunna påverka sin vardag.

Medborgare inom omsorgen kan även ha olika funktionsvariationer eller en nedsatt kognitiv förmåga. För att ge ett gott bemötande krävs stor yrkesskicklighet och tålamod, men också förmåga att själv förstå och att bli förstådd. Omsorgsyrket har dessutom förändrats och ställer höga krav på förmågan att läsa och skriva social dokumentation.

Från 2021 får personer som söker arbete inom vård och omsorg göra ett arbetsprov för att säkerställa verksamhetskunskaper samt kunskaper i svenska. Arbetsprovet genomförs digitalt och kommer till stora delar att vara självrättande med fasta värden för icke godkänt, godkänt och godkänt med behov av stöd. Hörförståelse, skriftlig språkförmåga och läsförståelse ingår i provet. Vid intervjutillfällena bedöms den muntliga språkförmågan.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Höjd språkkompetens

I mål och budget för 2020 beslutade kommunfullmäktige att ett verktyg ska tas fram för att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter. Kommunfullmäktige beslutade också att språkkompetensen hos befintlig personal ska kartläggas.

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Hitta lediga jobb

SFI - svenska för invandrare

Du kan lära dig svenska (SFI) på Botkyrka vuxenutbildning.