Öppna mobilmenyn

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Här är du med och bygger framtidens Botkyrka i nära samråd med våra medborgare.

Hos oss möts du av en tillåtande och kreativ organisationskultur – här får du som medarbetare ett stort eget ansvar för ärendena och projekten men även stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under två nämnder; miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötseln och underhållet av gator, parker och mark. Dessutom ingår fysisk planering, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bostadsanpassning i nämndens ansvar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljön i kommunen.

Våra verksamheter

  • Bygglovsenheten
  • Ekonomienheten, hör till tekniska förvaltningen
  • Enheten för geografisk information
  • Mark- och exploateringsenheten
  • Miljöenheten
  • Personal- och administrativa enheten
  • Planenheten
  • Stadsmiljöenheten

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Hitta lediga jobb

Senast uppdaterad: