Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gör skillnad som socionom

I Botkyrka kommun har du som är socionom stora möjligheter att hitta ett jobb som passar dig och som ger dig chans att utvecklas.

Vi arbetar till exempel med

  • barn och unga
  • äldre
  • personer med funktionsnedsättning
  • familjestöd
  • socialpsykiatri
  • ekonomiskt bistånd
  • beroende och missbruk
  • boendefrågor

Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt

Att arbeta utifrån medborgarens fokus ställer krav på mod, idérikedom och framåtanda. Vi ligger i framkant och jobbar för att förbättra vardagen för våra medborgare. Exempelvis jobbar vi teambaserat och tillitsstyrt inom socialtjänsten, vilket innebär att vi hela tiden ökar samverkan inom olika delar av organisationen.

Vårt erbjudande

  • En lön som är individuell, jämställd och där löneöversyn sker varje år tillsammans med din chef. Du har även möjlighet att löneväxla och få fler semesterdagar.

  • Möjlighet till årsarbetstid. Det ger dig inflytande över din arbetstid och utrymme för ett flexibelt arbetssätt.

Våra medarbetares kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för vårt uppdrag. När du arbetar i Botkyrka kommun får du en grundlig introduktion till din roll, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till en fortsatt karriär inom kommunen.

Det som utmärker Botkyrkas socialtjänst är arbetet med att utveckla teamarbetet mellan enheter och verksamheter. När detta är i hamn kan vi ha hittat ett nytt arbetssätt att göra socialt arbete inom svensk socialtjänst, säger Karin Bergström, kvalitetsledare inom socialtjänsten.

Karin

Karin Bergström jobbar så verksamhetsnära som möjligt för att förstå vad organisationen behöver, och kunna följa med när behovet förändras.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Praktik som socionomstudent

Som praktikant får du värdefulla erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter. Du kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom socialt arbete och stärka din yrkesidentitet som socionom.

Mer om dina möjligheter som student

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: