Öppna mobilmenyn

Stöd till arbete

 • Paraplyteamet

  Paraplyteamet erbjuder dig som är 16 och upp till 25 år stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare och samordnar stödinsatser för att öka din till egen försörjning.

 • START - Stöd till arbete

  START är en insats för dig som är arbetssökande mellan 18- 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, folkbokförd i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun.

 • BAS - Botkyrkabor till arbete och studier

  BAS är ett samarbete mellan Botkyrka kommun och ESF, och finns till för dig mellan 30 och 64 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

 • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

  Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för ungdomar mellan 16 - 20 år som är skrivna i Botkyrka kommun.