Öppna mobilmenyn

BAS – Botkyrkabor till Arbete och Studier

BAS är ett samarbete mellan Botkyrka kommun och ESF, och finns till för dig mellan 30 och 64 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

I huvudsak är BAS riktat till dig mellan 30 och 64, som är långtidsarbetslös och behöver hjälp med att komma ut i arbete eller studier. Du kommer till oss genom att prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller med din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

ESF står för Europeiska Socialfonden och är en av EU:s strukturfonder. Huvudsyftet med ESF-medlen är att bidra till skapandet av fler och bättre jobb inom EU. Detta sker genom medfinansiering av nationella, regionala och lokala projekt som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar kvaliteten på jobben och ökar integrationen på arbetsmarknaden i samtliga av EU:s medlemsländer.

Så här fungerar det

Du får en personlig jobbcoach som tillsammans med dig lägger upp en handlingsplan för hur du ska komma ut i arbete eller studier beroende på vilket mål du har.

När du deltar i BAS får du tillgång till stärkande aktiviteter riktade mot just dina behov och det kan handla om både gruppaktiviteter, enskilda motiverande samtal, språkstärkande insatser eller andra arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter med tydligt fokus mot att hjälpa dig vidare.

BAS är viktigt för dig

Vi vill ge dig chansen att bli:

 • Mer självständig i ditt arbetssökande
 • Tryggare i att använda datorn och mobilen i ditt arbetssökande
 • Starkare i att kommunicera på svenska
 • Mer attraktiv på arbetsmarknaden
 • Säkrare på vad du vill arbeta med eller studera

Din egen roll i BAS

Det är viktigt att du är aktiv och följer den handlingsplan som du och din jobbcoach kommit överens om. Det är ditt engagemang och intresse som är det allra viktigaste för att du ska öka dina möjligheter att komma ut i arbete eller studier!

Detta innebär att du:

 • Håller tider som du bokat med oss i BAS
 • Meddelar oss om du blir sjuk eller inte kan delta av andra anledningar
 • Visar respekt och har ett gott humör i kontakten med oss i BAS och andra deltagare

BAS-teamet består av

 • Personliga jobbcoacher som motiverar och stöttar dig på din väg ur arbetslösheten
 • Språkcoacher som fokuserar på att stärka dina kommunikativa strategier
 • Arbetsgivarkoordinatorer som matchar ut dig mot lediga tjänster

Vårt mål är din framgång och vi hoppas vi får chansen att vara en del utav den!

Mer om BAS

Socialförvaltningen i Botkyrka är en av projektets närmaste samarbetspartners. Avsikten är att förstärka dialogen och effektiviteten mellan projektet och ekonomiskt bistånd för att förenkla och förbättra för våra gemensamma deltagare. Projektet pågår fram till juni 2022

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan