Öppna mobilmenyn

Ungdomsjobb

Botkyrka kommun satsar på 100 jobb för unga, Botkyrka ungdomsjobb som riktar sig till unga personer, folkbokförda i Botkyrka kommun, i åldern 20–29 år, med fokus på de som idag står utanför arbetsmarknaden.

En förutsättning för ett ungdomsjobb är att personen, studerar eller deltar i kompetensutveckling viss del av arbetstiden alternativt deltar i annan verksamhet som kan verka positivt för hens personliga utveckling. I vilken form och omfattning utreds individuellt.

Syftet är att öka ungdomars framtida anställningsbarhetgenom erfarenhet på arbetsplatsen, kompetensutveckling/utbildningoch referenser. Efter genomfört ungdomsjobb är målet att minst 80% av ungdomarna har etablerats i arbete eller fortsatta studier.

Så går det till

När du blir inskriven hos oss får du en egen coach. Ni tar tillsammans fram en individuell plan för dig.

Du blir hänvisad till oss via din socialsekreterare. Har du ingen socialsekreterare så kan du kontakta oss via mail på: ungdomsjobb@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: