Öppna mobilmenyn

Estetisk verksamhet

Ett lektionspass i veckan á 90 minuter

En kurs för dig som vill bli bättre på:

  • olika estetiska uttrycksformer som t ex måla, teckna, musik
  • arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning
  • några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer
  • centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester
  • kulturverksamheter i närområdet, till exempel biografer och konstutställningar.nadsförhållanden i olika tider

Kurskod

ESSEST5

Intresseanmälan Lärvux

Senast uppdaterad: 10 mars 2020