Öppna mobilmenyn

Historia

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

  • historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid.
  • några betydelsefulla historiska personer i svensk historia.
  • andra världskriget och hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor och stater, samt förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  • vad historiska källor kan berätta om människors olika levnadsvillkor i skilda delar av världen, till exempel om högkulturer, kolonisation och slaveri.
  • människors levnadsförhållanden i olika tider.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: