Öppna mobilmenyn

Naturkunskap

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

  • växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
  • människans beroende av och påverkan på ekosystemen.
  • energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.
  • människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
  • människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.'
  • fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen.
  • planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.

Kurskod

NANNAT51

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: