Öppna mobilmenyn

Svenska

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

  • tala och samtala i olika sammanhang.
  • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
  • skriva texter för olika syften och mottagare.
  • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
  • söka och värdera information från olika källor.

Kurskod

SGRSVE7Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: