Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brand i avfallshög i Kagghamra

I december 2020 började det brinna i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Avfallshögen är sedan i februari helt täckt med sand och det syns inte någon rök från högen.

Gaser beräknas kunna spridas från brandområdet en tid efter det att branden är släckt. Rekommendationen är därför att boende inom en kilometer från brandplatsen fortsätter att använda luftrenare inomhus.

 

Film om branden i Kagghamra

Nyheter om branden i Kagghamra

 • PwC överlämnar granskning av kommunens agerande kopplat till Kagghamra och Kassmyra

  Granskningen som överlämnas till Botkyrka kommun i dag visar att kommunen bedrivit ett omfattande tillsynsarbete och att man på olika sätt försökt stoppa avfallsföretagens verksamheter. Men utredningen pekar också på vissa brister när det gäller bland annat ärendehantering och dokumentation. 21 februari 2022
 • Provtagning i Kagghamra

  Botkyrka har vid upprepade tillfällen låtit genomföra grundvattenprover i området runt avfallshögen i Kagghamra. Syftet är att ha uppsikt över vattenkvaliteten, upptäcka avvikelser och kunna vidta åtgärder vid behov. 1 februari 2022
 • Upptäckt av föroreningar i Kagghamra

  Botkyrka kommun genomför kontinuerligt mätningar av föroreningshalter kring avfallshögen i Kagghamra för att kunna upptäcka avvikelser. Vid en mätning upptäcktes förhöjda halter av PFAS. Halterna är högre än vid tidigare mätningar då mängden PFAS legat under riktvärdena. Kommunen mottog provresultaten den 15 november 2021 och inledde omgående åtgärdshantering. Kommunen har ännu inte mottagit den fulla rapporten men väljer att agera skyndsamt.Kommunens och externa experters initiala bedömning är att föroreningarna härrör från avfallshögen och rinner ut genom ett dräneringsrör. 1 december 2021
 • Medborgarmöte om Kagghamra-branden

  Den 11 oktober hölls ett medborgarmöte på Broängsskolan med de myndigheter som på olika sätt arbetar och arbetat med hanteringen av branden i Kagghamra. Ett 30-tal medborgare deltog och ställde frågor. 12 oktober 2021
 • Oberoende granskning visar att Botkyrka kommun lyckats väl i hanteringen av branden i Kagghamra

  Idag presenteras resultatet av en av två oberoende granskningar som beställts av kommunen. Denna rapport har beställts av Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka kommun för att se över kommunens hantering av branden i Kagghamra. 9 september 2021

  Kommun och politik

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: