Stäng meddelande

Rökutvecklingen i Kassmyra

Den 5 mars 2018 drabbades området runt återvinningsanläggningen i Kassmyra, som drivs av företaget Resurs Recycling, av en besvärande röklukt.

Vecka 10, 2018

Södertörns brandförsvarsförbund informerade den 8 mars på sin webbplats att röklukten berodde på en glöd- och förkolningsprocess i en av de flishögar som förvaras och hanteras på anläggningsområdet.

Södertörns brandförsvarsförbund hade då varit på plats tillsammans med kommunens miljöenhet för att bedöma behovet av åtgärder. Det mynnade ut i en strategi som företaget arbetade efter för att lösa problematiken med rök och lukt i området. Det arbete som företaget då skulle genomföra var att minska ner flishögarna genom att gräva bort friskt obränt material och placera på annan plats. Glöd och eventuellt brinnande material som grävdes fram släcktes med små mängder vatten eller med snö. Arbetet medförde rökutveckling och lukt. Avfallsanläggningen utförde arbetet med egna resurser.

Södertörns brandförsvarsförbund bedömde att det inte skulle vara någon hälsofara att vistas ute i området runt Kassmyra avfallsanläggning, men att lukten kunde upplevas som både obehaglig och störande.

Resurs Recycling arbetade under veckan med åtgärder enligt överenskommelse med Södertörns brandförsvarsförbund. Enligt Södertörns brandförsvarsförbund hade företaget på fredagen den 9 mars fortsatt kontroll över situationen, och prognosen var då att röken skulle avklinga. Södertörns brandförsvarsförbund bedömde fortsatt att det inte var någon hälsofara att vistas ute.

Lördagen den 10 mars var rökspringningen släckt. Kommunen hade då varit på plats dagligen sedan den 5 mars för att övervaka släckningsarbetet av glöden och förkolningsprocessen.
 
Vecka 14, 2018
Under vecka 14 påbörjade Resurs Recycling sortering och bortforsling av det rökskadade materialet. I och med att det rökskadade materialet hanterades spreds lukt från området.

Vecka 17, 2018
Veckorna därefter fortsatte efterarbetena enligt den plan som Resurs Recycling och Södertörns brandförsvarsförbund hade kommit överens om. Företaget arbetade kontinuerligt med att kyla ner material och det innebar att kortvarig, mindre rökutveckling kunde utvecklas och att vattenångainnehållande luktpartiklar bildades.

Vecka 17 meddelade Resurs Recycling att de beräknar att allt material ska vara bortforslat om 7-9 veckor och att de hanterar materialet så att luktstörningar ska minimeras. Dock kan lukt från det rökskadade materialet spridas under vissa väderförhållanden.

Vanliga frågor och svar om verksamheten

Vilken typ av verksamhet bedriver Resurs Recycling?
Resurs Recycling är en återvinningsverksamhet som sorterar byggavfall, som sedan skickas vidare till exempelvis förbränning vid värmeverk. Resurs Recycling utför ingen egen förbränning.

Får en sådan här verksamhet etablera sig utan lov eller tillstånd?
Enligt miljöbalken får återvinningsverksamhet som hanterar under 10 000 ton per kalenderår etableras utan miljötillstånd. En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Nämnden kan begränsa verksamheten med försiktighetsmått.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har upprättad två beslut med förelägganden med försiktighetsmått på verksamheten.

Gör kommunen inspektioner på plats?
Miljöenheten gör både anmälda och oanmälda inspektioner på verksamheten. Sedan rökutvecklingens start i början av mars har miljöenheten gjort inspektioner minst en gång i veckan på företaget. Miljöenheten har också en ”luktpatrull” som regelbundet går runt och luktar på flera adresser i området

Vad gäller inom vattenskyddsområdet?
Verksamheten ligger inom yttre vattenskyddsområde för Segersjö Vattentäkt. Vattenskyddsföreskrifterna anger inget förbud mot att bedriva verksamheten inom yttre skyddsområde, men verksamheten har fått vidta försiktighetsåtgärder för att kunna bedrivas i enlighet med vattenskyddsföreskrifterna.

Vad händer med dagvattnet på anläggningen?
Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut ska ytorna där byggavfall lagras, hanteras, sorteras och krossas vara hårdgjord med möjlighet för uppsamling av dagvatten. På anläggningen samlas dagvatten upp och renas i filterkassetter som är konstruerade för att rena dagvatten.

Vad kan du som blir störda av verksamheten göra?
Om du i, eller vid din bostad, upplever att verksamheten är störande och vill att miljöenheten ska utreda verksamhetens påverkan på ditt boende kan du skicka in blankett bk1176, Hälsoskyddsklagomål enligt miljöbalken - anmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2018