Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Klagomål bostäder och lokaler

Bostadsområde

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där.

Största delen av vår tid tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt att våra bostäder har en bra luftkvalitet och temperatur inomhus och att vi slipper störande ljud, lukt, fukt och mögel. Om du är missnöjd med din bostads inomhusmiljö kan du lämna klagomål till miljöenheten.

Så gör du för att lämna klagomål på din bostads inomhusmiljö

  1. Kontakta i första hand din fastighetsägare, som ansvarar för att inomhusmiljön uppfyller lagstiftningens krav.

    Om du inte blir nöjd med den hjälp du får, gå vidare till punkt 2.
  2. Anmäl klagomålet till kommunen miljöenheten som då kan uppmana din fastighetsägare att undersöka och åtgärda eventuella problem. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" på denna sida.

Störande grannar

Miljöenheten handlägger normalt inte klagomål som rör störningar mellan grannar. Upplever du dig störd av din granne så är det viktigt att först och främst ta kontakt med den som stör så att denne har möjlighet att göra förändringar. Om det inte hjälper kan fastighetsägaren kontaktas. Fastighetsägaren bör därefter utreda om klagomålet är befogat och i så fall uppmana den som stör att upphöra med det störande beteendet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018