Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Temperatur inomhus

Du tillbringar en stor del av ditt liv inomhus. Därför är det viktigt för hälsan att ha rätt temperatur och luftfuktighet inomhus.

Vilken temperatur ska det vara?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och inte under 16°C på golvet. Temperaturen ska inte heller vara för hög och bör inte överstiga 26°C vintertid eller 28°C sommartid.

På äldreboenden och förskolor bör temperaturen hållas mellan 22-24°C i luften och mellan 20-26°C på golvet.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten varierar under året och styrs av temperaturen. Inomhus tillförs fukt ifrån människors andning, svettning samt från matlagning och tvättning. Rekommenderad relativ luftfuktighet inomhus är 30-70 procent. En alltför hög luftfuktighet kan orsaka fuktproblem och kvalster.

Torr luft är ett vanligt fenomen som kan orsaka besvär i form av torra ögon, torra läppar, torr hud samt torra slemhinnor i näsan. Besvär kan framträda då den relativa luftfuktigheten är under 20 procent.

I fastigheter där luften förvärms under kalla perioder kan den relativa luftfuktigheten bli mycket låg och då kan det hjälpa att sänka temperaturen. Upplevelsen av torr luft kan även bero på luftföroreningar i form av damm, cigarettrök, förbränningsavgaser, emissioner från byggnader eller från material inomhus. En bra ventilation är en viktig förutsättning för att skapa en god luftkvalitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019