Stäng meddelande

Information till ägare av flerbostadshus

Miljöenheten kontrollerar att fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar utför radonmätningar samt vidtar åtgärder mot radonhalter som överskrider riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som ska vara uppfyllda till år 2020. Ett av delmålen är att samtliga bostäder i landet ska ha en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3 luft.

Riktvärde för radon

Det är folkhälsomyndigheten som fastställer riktvärden som gäller för radon i inomhusluft. Över 200 Bq/m3 definieras som en olägenhet för människors hälsa. Om en mätning av årsmedelvärde överstiger 200 Bq/m3 behöver det utföras en åtgärd för att sänka värdet. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än 200 Bq/m3.

Hur gör jag för att mäta radon?

Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas på Swedacs hemsida www.swedac.se. länk till annan webbplats

Radonmätningarna görs under vinterhalvåret 1 oktober–30 april och ska pågå två–tre månader. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du ska utföra mätningen. Det är viktigt att ni följer metodbeskrivningen för att vi ska kunna göra en bedömning av radonsituationen i era flerbostadshus.

Rapportera in resultat

Använd formuläret "Redovisning av radonmätning" (länk nedan) när du sammanställer resultaten. Formuläret skickar du sedan till:
Botkyrka kommun
Miljöenheten
147 85 TUMBA

E-post:
miljo@botkyrka.se

Miljöenhetens uppdrag

Miljöenheten är skyldig att bedriva tillsyn av fastighetsägare (flerbostadshus) och bostadsrättsföreningar. I det ingår att kontrollera att fastighetsägaren/föreningen mäter radonhalten samt åtgärdar eventuellt höga radonhalter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Klimat & miljö