Tema: Biffen

Om hela jordens befolkning levde som vi i Sverige skulle vi behöva 4,2 jordklot. Ungefär en tredjededel av vårt ekologiska fotavtryck kommer från maten vi äter. Här kan vi själva verkligen förändra hur framtiden kommer att se ut.

Om vi ska uppnå det globala klimatmålet om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader måste vi mer än halvera vår köttkonsumtion. I Sverige äter vi i snitt 85 kilo kött per person och år, en ökning med ungefär 40 procent sedan 1990. Men nu har ett trendbrott skett i köttätandet. Under 2017 minskade köttätandet med 2,2 kilo per person jämfört med året innan.

Vegetarisk dag i förskolor och skolor

Botkyrka kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från maten i kommunens verksamheter. Bland annat har Botkyrkas förskolor och skolor en helt vegetarisk dag i veckan. Övriga dagar serveras alltid ett vegetariskt alternativ som alla elever har möjlighet att välja.

Under 2017 var 38 procent av livsmedlen som köptes in till förskolor och skolor ekologiska. Målsättningen är att minst hälften av alla livsmedel ska vara ekologiska under 2018 och matsvinnet halveras jämfört med 2014.

Kostenheten i Botkyrka, Huddinge, Haninge och Stockholm har påbörjat ett samarbete för att gemensamt utveckla måltidsverksamheten i förskolor och skolor. Minskad klimatpåverkan och matsvinn är två av fokusområdena. Under året kommer utbildningsförvaltningen också ta fram en ny mer hållbar måltidsplan för kommunens skolor.

Mer vegetariskt på vård- och omsorgsboenden

På vård- och omsorgsboenden i kommunen var 18 procent av livsmedlen som serverades ekologiska under 2017 och målet är att det ska öka till 30 procent innan 2018 års slut. Andelen kött ska också minska med 20 procent och matsvinnet halveras jämfört med 2014. Ytterligare en målsättning är att alla vård- och omsorgsboenden ska erbjuda ett vegetariskt alternativ till lunch och middag.

 Hur klimatsmart är din måltid?

Testa ditt recept i WWF:s Matkalkylatornlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och se om måltiden håller sig inom planetens gränser för klimat. Expremintera gärna och se vilket livsmedel som påverkar klimatet mest.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Klimat & miljö