Tema: Bilen

I Botkyrka står transporterna för 80 procent av alla koldioxidutsläpp och att minska utsläppen från trafiken är därför en av våra stora utmaningar. Botkyrka kommun antog sommaren 2009 en klimatstrategi där ett av målen är att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030.  

Som en del i klimatstrategin var ett av målen att  Botkyrka kommun som organisation skulle gå före i omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri senast 2015. Vi klarade målet rent tekniskt; sedan 2015 kan alla kommunens fordon drivas fossilbränslefritt och bilarna tankas fossilbränslefritt till 70 procent.

Klimatsmarta fordon

Kommunens arbete med att få en klimatsmart fordonsflotta har gett resultat. Vi har tre år i rad fått utmärkelsen Årets miljöbilskommun av Miljöfordon Syd som varje år rankar hur långt kommuner och landsting kommit i sitt arbete med att ställa om till en fossilbränslefri fordonsflotta. Rankningen visar också att Botkyrka har lägst klimatpåverkan från sin fordonsflotta av alla kommuner i Sverige. Tack vare en hög andel biogasfordon har vi kraftigt minskat kommunens koldioxidutsläpp.

Vi kommer fortsätta att satsa på biogasfordon. Biogasen produceras lokalt av matavfall och andra organiska restprodukter. Genom att tanka biogas blir vi en del i det lokala kretsloppet.

Samordnad varudistribution

Som en del i arbetet med att minska utsläppen från trafiken samordnar vi varudistributionen till våra egna verksamheter tillsammans med sju kommuner på Södertörn. Sedan 2015 har antalet leveranser till de kommunala verksamheterna halverats och utsläppen av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar har minskat med 70 procent. Läs mer om samordnad varudistribution här.  

Bilpool med miljöbilar

Kommunen har som en del av sitt klimatarbete inrättat en bilpool med miljöbilar som kan användas av både medborgare och anställda i kommunen. 

Mer information om bilpoolen finns här.  

Kommunens arbete med klimatsmarta resor

I Botkyrka har transporterna störst klimatpåverkan och är en av anledningarna till att vi vill skapa bättre förutsättningar för att leva utan bil. Gång- och cykeltrafiken är redan idag fossilbränslefri och en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå kommunens klimatmål. Botkyrka kommun har en  cykelplan, som syftar till att öka cykelresandets andel av totala resandet i Botkyrka. Se länk under "relaterade länkar för att läsa mer om cykelplanen.

Kommunen genomför årligen aktiviteter i Botkyrka som uppmuntrar till hållbart resande. Förra året hade vi till exempel ett testresenärsprojekt i Riksten där vanebilister fick pröva på att åka med kollektivtrafiken under en månad. Botkyrka deltar också i nätverket Ressmart tillsammans med 22 kommuner i Stockholms län. Syftet med nätverket är att främja hållbara resor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Klimat & miljö