Tema: Bostaden

Bostaden står för en fjärdedel av vårt ekologiska fotavtryck och nästan 40 procent av all energi vi använder i Sverige går till byggnader. Med tekniska lösningar kan vi minska energianvändningen radikalt och till och med göra våra bostäder till energiproducenter.

Solkarta och kommunens solpaneler

Sedan 2011 värms ingen av kommunens egna fastigheter med oljeeldning och elen vi använder är miljömärkt. För att vara extra klimatsmarta har vi installerat solpaneler på 17 av kommunens fastigheter. 

Om du intresserad av att ha solfångare eller solceller på ditt tak kan du kolla in Botkyrkas Solkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Sortera avfallet

Idag konsumerar vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot. På 1950-talet genererade genomsnittssvensken 25 kilo avfall per år, idag är den siffran uppe i 510 kilo.

Genom att sortera sitt avfall kan det komma till nytta och bli material i nya produkter. Visste du till exempel att dina matrester kan bli till ett klimatsmart bränsle för bilar och bussar? Av 10 kilo matavfall får man ut biogas som räcker till att köra en personbil 18 kilometer.

Det kommunala avfallsbolaget SRV återvinning erbjuder sedan några år tjänsten Sorterahemma till Botkyrkas alla villahushåll. I stället för ett sopkärl får varje hushåll som beställer tjänsten två kärl med sammanlagt åtta separata fack för sortering av till exempel plast- och metallförpackningar.

Du som inte vill använda tjänsten Sorterahemma har förstås ändå möjlighet att återvinna dina sopor. I Botkyrka kommun finns nästan femtio återvinningsstationer.

Sorteringsguiden hjälper dig att slänga rätt sak på rätt plats, du hittar den härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Botkyrka har tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Salem tagit fram en gemensam avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är att ge kommuninvånarna och verksamheterna inom kommunerna förutsättningar för en bra avfallshantering och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. En målsättning i avfallsplanen är att till år 2020 ska alla kommunala verksamheter och minst 70 procent av hushållen i kommunen sortera ut matavfall.

Hur många jordklot skulle krävas om alla levde som du?

Hur vi lever, konsumerar, äter och reser har stor betydelse för hur stora växtgasutsläpp vår livsstil orsakar. Vill du få kolla på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den? Testa dig själv i WWF:s Klimatkalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Klimat & miljö