Samordnad varudistribution

I Botkyrka kommun står transporterna för den största negativa klimatpåverkan.
För att minska utsläppen samordnar nu åtta kommuner på Södertörn sin
varudistribution.

Illustration som visar samordnad varudistribution

Målen med samordnade varutransporter är:

• Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
• Öka trafiksäkerheten
• Bättre folkhälsa
• Bättre arbetsmiljö
• Lägre kostnader på sikt

Botkyrka kommun har många varuleverantörer. Först ut att anslutas till samordningen är livsmedelsleverantörer. Allt eftersom ansluts fler leverantörer. Projektet på Södertörn är det hittills största i Sverige.

Vad innebär samordnad varudistribution?

Samordnade varutransporter innebär att alla varuleverantörer levererar sina varor till en omlastningscentral. Varorna körs sedan ut enligt ett körschema, inom och mellan
kommunerna. Förut körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive
beställare vilket orsakade många transporter.

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner för de samordnade varutransporterna.
Transporterna som ingår i samordningen drivs med fossilfria bränslen.

Under "Relaterade länkar" hittar du mer information om södertörnsprojektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Klimat & miljö