Störningsinformation:
Totalt eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Botkyrka kommuns klimatarbete

Bild på utsikt över en sjö, himmel och skog

Idag sker ett brett klimatarbete inom kommunens verksamheter.

Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns mest prioriterade frågor. Botkyrka satsar på att bli en mer klimatsmart kommun och har som mål att kommunens bidrag till klimatförändringarna helt och hållet ska upphöra.

Botkyrka kommun antog sommaren 2009 en klimatstrategi med målen att kommunen ska
vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040. Botkyrka som
organisation går före i omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri
senast 2015 och klimatneutral senast 2020.

Målsättningarna är bland de mest ambitiösa i både Sverige och världen. Det kommer
krävas ett aktivt arbete och ett stort engagemang hos kommunens politiker,
tjänstepersoner, företagare, föreningar och medborgare för att klara utmaningen.

Klimatsatsningar i kommunen

Botkyrka kommun har sedan länge arbetat aktivt för att minska sin klimatpåverkan och har
mellan åren 1990 och 2007 halverat sina utsläpp av koldioxid.

Idag sker ett brett klimatarbete inom kommunens verksamheter. Bland de satsningar som
gjorts den senaste tiden kan följande nämnas:

 • I April 2013 invigdes Botkyrkas första offentliga biogaspump i Fittja.
  Biogaspumpen har gett Botkyrkaborna helt nya möjligheter att köra bilen på
  förnybart bränsle.
 • Botkyrka satsar på klimatsmart byggande. Under senare år har kommunen byggt
  förskolan Bäverhyddan i Tullinge och äldreboendet Tornet i Norsborg. Ett annat
  exempel är Malmsjö skola, som förutom miljövänlig fjärrvärme, inkluderar energi
  från solceller, solpaneler och bergvärme samt ett värmeåtervinningssystem och
  lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • I mitten av mars 2010 invigdes Igelsta kraftvärmeverk, Botkyrkas kommuns största
  klimatsatsning någonsin och numera Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.
 • Kommunens miljöbilpool invigdes i maj 2010. Bilpoolen kan nyttjas av både
  kommunanställda och medborgare. Läs mer om bilpoolen här: Bilpool med miljöbilar.
 • Kommunen arbetar även aktivt med energibesparingar i de kommunala
  verksamheterna, till exempel så byter kommunen ut gatubelysningen till LED-
  belysning som dessutom kan dimmas.
 • Ingen av kommunens egna fastigheter värms längre upp med oljeeldning.
 • Arbetet med att samordna alla varutransporter till kommunens verksamheter har
  påbörjats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2018
Klimat & miljö