Stäng meddelande

Ett hållbart Botkyrka

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Det är ett mycket långsiktigt arbete. Det tar sikte på hur vi vill att kommunen ska se ut om trettio år.

​Hållbar utveckling kan beskrivas som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Från tre dimensioner av hållbar utveckling till sex utmaningar

Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner: social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet. Botkyrka kommun har gjort en omfattande analys utifrån en
europeisk deklaration om hållbar utveckling, den så kallade Ålborgdeklarationen.

Vi har kommit fram till att kommunen står inför sex särskilt viktiga utmaningar för en
hållbar utveckling.

  • Botkyrkaborna har arbete
  • Botkyrkaborna känner sig hemma
  • Botkyrka har de bästa skolorna
  • Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
  • Botkyrkaborna är friska och mår bra
  • Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

I programmet "Ett hållbart Botkyrka" som du hittar längst ned på sidan kan du läsa mer om
vad de innebär.

Fokus på mänskliga rättigheter

I vårt arbete för ett hållbart Botkyrka är de mänskliga rättigheterna en viktig utgångspunkt.
FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna är också en bas för flera strategier och
planer i kommunen.

Från ord till handling

Utmaningarna i "Ett hållbart Botkyrka" anger de långsiktiga målen. Vilka åtgärder som ska
göras och hur och när det ska ske styrs genom kommunens mål och budget med flerårsplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Klimat & miljö