Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Livsmedel och hälsa

Maten vi äter och vattnet vi dricker är grunden för att vi ska kunna leva. Det är därför viktigt att de håller hög kvalitet så vi inte blir sjuka.

Kommunens främsta uppdrag är att skydda dig som konsument. Därför kontrollerar kommunens livsmedelsinspektörer att maten på restauranger, kaféer, butiker m.fl. hanteras på ett säkert sätt. Som konsument ska du också kunna lita på att märkning av livsmedel och informationen på menyer är korrekta.

Kontroll av livsmedelsföretag

Miljöenheten i Botkyrka är den enhet som kontrollerar att Botkyrkas restauranger, storhushåll, gatukök, livsmedelsindustrier och matbutiker följer livsmedelslagstiftningens krav.

Livsmedelskontroll innebär att företagare som hanterar livsmedel får besök av miljöenhetens inspektörer. Vi gör oftast oanmälda besök och vår kontroll är inriktad på företagens egenkontroll.

Varje företagare ansvarar för att maten han eller hon säljer eller serverar är säker att äta och rätt märkt. Företagaren ska själv kontrollera att verksamheten följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Vi ger också råd till den som ska starta en livsmedelsverksamhet t.ex. en restaurang eller butik och vi utreder misstänkta matförgiftningar.

Hur går en kontroll till?

När vi gör vår kontroll, utgår vi från Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Den är indelad i 15 kontrollområden.

Beroende på vad som är syftet med inspektionen tittar vi på olika delar av verksamheten och olika kontrollområden. Vid en inspektion kontrolleras till exempel hur maten förvaras och hanteras. Vi kontrollerar även att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent. Ibland tas prover på de livsmedel som verksamheten hanterar och säljer.

Efter kontrollbesöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Att bristerna har åtgärdats följs sedan upp vid nya kontrollbesök.

Hur många kontrollbesök som görs per år är beroende av företagets storlek och typ av verksamhet.

Vårt mål är att livsmedel ska hanteras så säkert att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt.

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Med smittsamma sjukdomar menas de sjukdomar som kan överföras till människor från andra människor, från djur eller från miljön.

Landstingets smittskyddsenhet har det övergripande ansvaret för smittskyddet i länet och smittskyddsläkaren leder arbetet.

Vad gör kommunen?

Miljöenheten samarbetar med smittskyddsläkaren vid smittskyddsutredningar för att begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Miljöenheten får ta prov och begära handlingar som kan behövas vid utredning av orsaken till sjukdomsutbrottet. Om det behövs vidtas smittskyddsåtgärder som kan beröra djur, dricksvatten, avloppsvatten, badvatten, ventilationsanläggningar eller andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittan.

En snabb utredning kan förhindra att fler blir sjuka och bidra till att sänka kostnaderna för individer och samhället.

Vad kan du göra?

Att sköta den personliga hygienen för att undvika att själv bli smittad är särskilt viktigt under ett sjukdomsutbrott.

För att minska risken att bli smittad eller att smitta andra bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, och alltid innan måltid och efter toalettbesök
  • Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen
  • Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt
  • Undvika täta folksamlingar om det är möjligt
  • Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel.

Mer information om smittskydd hittar du till höger.

Blev du sjuk av maten?

Mat och dricksvatten som hanteras fel kan leda till matförgiftning eller stora utbrott där många drabbas. Ett exempel på ett stort utbrott är när Östersunds dricksvatten smittades av parasiten Cryptosporidium. Läs mer om hur du går tillväga vid en matförgiftning via länken till höger.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljöenheten.

En snabb anmälan underlättar för miljöenhetens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka. Kontakta även sjukvården vid allvarliga besvär och vid längre tids sjukdom.

Symtomen består oftast av diarréer, magont eller kräkningar. Från det att man ätit tills man får symtomen kan det ta allt från en halvtimme till över ett dygn, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Matförgiftning drabbar uppskattningsvis ca en halv miljon människor i Sverige varje år. Ungefär hälften är orsakade i hemmen och den andra hälften på livsmedelsserveringar, enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort.

Om du ringer och anmäler en matförgiftning är det bra om du kan svara på följande frågor:

  • Vad du ätit
  • Var och när du åt maten och vilka symtom du fått
  • Om fler blivit sjuka
  • Om alla ätit och druckit samma sorts mat och dryck
  • Vad du ätit och druckit dagarna innan du insjuknade


För att komma i kontakt med kommunens livsmedelsinspektörer går det bra att ringa 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Klimat & miljö