Tryckavlopp - LTA

I Botkyrka kommun är cirka 600 hus anslutna till ett lätt tryck avloppssystem, LTA.

Att vara abonnent i ett system med tryck avlopp innebär att huset man bor i har en egen pumpenhet som pumpar iväg avloppet. Den som äger huset äger och ansvarar också för pumpen, men kommunen sköter underhåll och förnyelse av den.

En förutsättning för att kommunen ska sköta underhåll och förnyelse är att:

  • ett larm finns inkopplat och att det fungerar (detta bör kontrolleras 1 gång per år)
  • eventuell värmekabel fungerar (vintertid)
  • det inte tillförts något föremål som kan skada pumpen och ledningsnätet

Den som äger huset får betala kostnaden för sugbil och reparation av pumpen om det saknas larm eller om larmet inte fungerar. Om servisledningarna fryser, till exempel om värmekabeln inte är påsatt, får den som äger huset stå för samtliga kostnader inklusive pumpreparationen, se avgifter under VA-taxa.

Det är husägarens ansvar att se till att pumpen och rören inte fryser. Ett sätt att minska risken för detta är att lägga i en isolermatta eller ett litet element.

Även om pumpen är driftsäker är den känslig för sådant som inte har i avloppet att göra. Många problem skapas av fett i ledningarna. Du kan minska risken för oönskade och dyra störningar i driften genom att till exempel torka ur stekpannan och slänga överblivet fett i soporna i stället för att hälla ut det i vasken. Sand, grus, trasor, nylonstrumpor och andra fasta föremål är andra saker som man inte ska hälla ut i vasken eller toaletten.

Om det blir fel på pumpen kan du dygnet runt ringa nå kommunens VA-avdelning på telefon 08-530 610 00.

Beställning av LTA

Om kommunens avloppsledning är trycksatt måste du ha en LTA-station på din fastighet. Oftast står det på din nybyggnadskarta ifall du behöver en LTA-station. Du skickar in din anmälan om LTA till kommunens VA-avdelning.

Efter att din anmälan registrerats tar det cirka 15 dagar innan LTA-station levereras till din fastighet. Se till att pumpstationen (burken) installeras på rätt sätt enligt den manual som medföljer pumpstationen samt kommunens manual "Så installerar du din LTA-station".

När stationen är installerad skickar du in ifylld färdiganmälan för LTA till VA-avdelningen. VA-avdelningen kommer ut och inspekterar din LTA-station och installerar pumpen. Alla blanketter och broschyrer finns att ladda ner till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Klimat & miljö