Stäng meddelande

Luftkvalitet

Luften ska vara så ren att människors hälsa, växter och djur inte skadas.

Botkyrka kommuns miljöenhet övervakar luftkvaliteten i kommunen genom mätningar av luftföroreningar och väder samt insamling av uppgifter om luftföroreningsutsläpp.

I Alby mäts luftföroreningshalten kontinuerligt. Tidigare mätningar har skett i Tullinge och Tumba. Luftföroreningsmätningar sker även i Fittja, Tullinge, Tumba och Slagsta under februari månad.

Som ett komplement till luftmätningarna har det tidigare utförts lav- och barrutglesningsinventeringar på en rad platser i kommunen. Olika lavars känslighet för luftföroreningar utnyttjas då för att bedöma luftföroreningarnas påverkan.

Till miljöenhetens emissionsdatabas samlar enheten in uppgifter om trafik och verksamheter som förorenar vår miljö.

Redovisning av luftmätningar

På Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats kan du studera hur stora luftföroreningarna är vid olika tidpunkter. Du kan hitta en länk dit under "Relaterade länkar" längst ner på sidan. Gå in under fliken Östra Sveriges Luftvårdsförbund och välj sedan Mätvärden och Rapporter, Mätdata, Luften idag, NO2 och Fler stationer. Botkyrkas mätstation betecknas "Hågelbyleden Botkyrka".

Redovisning av meteorologiska värden

På Hamra gärde finns en meteorologisk station som kontinuerligt mäter bland annat vind, temperatur och nederbörd. Om du klickar på "Redovisning av meteorologiska värden från Hamra gärde" längst ner på sidan under "Relaterade länkar" kan du se resultaten av mätningarna. Sidan uppdateras två gånger per dygn.

Resultat från luftmätningar i Botkyrka finns redovisade i rapporter på sidan Rapporter luftkvalitet, se länk under "relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2019
Klimat & miljö