Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Sjöar och vattendrag

Vattendrag

I Botkyrka finns många sjöar och värdefulla vattendrag.

Botkyrka sträcker sig från Mälaren till Saltsjön (Östersjön) och i kommunen finns många sjöar och värdefulla vattendrag. Ett av de mest värdefulla är Kagghamraåns sjösystem. Det är ett viktigt vattendrag för reproduktionen av en unik havsöringsstam.

Miljöenheten samlar genom provtagningar in uppgifter om sjöarnas status och den biologiska mångfalden kring sjöar och vattendrag.

Du hittar rapporterna här.

Var i kommunens vatten får jag fiska?

Klicka på länken längst ner på sidan under relaterade länkar och läs mer om fritidsfiske i Botkyrka.

Vilka regler gäller för att anlägga en brygga eller muddra?

Klicka på länken Vattenverksamhet längst ner på sidan under relaterade länkar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Klimat & miljö