Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vattenskyddsområden

Vatten och avlopp är kanske det mest självklara i våra hushåll. Vi är vana vid att det finns bra vatten i kranen när som helst under dygnet.

För att det ska fungera måste vi skydda våra vattentäkter, det vill säga källan till dricksvattnet. Därför inrättas vattenskyddsområden med regler om hur vattnet som rinner ner i marken inom dessa områden ska skyddas mot föroreningar.

I kommunen finns vattenskyddsområden för de två grundvattentäkterna Segersjö och Tullinge som kommunen tar hand om.

Andra vattenskyddsområden i kommunen

Förutom de vattenskyddsområden som Botkyrka kommun har hand om finns det fyra andra vattenskyddsområden i kommunen. Dessa är:

  • Östra Mälarens vattenskyddsområde som finns för att skydda ytvattentäkten som Stockholm vatten använder till vattenreningsverket i Norsborg.
  • Bornsjöns vattenskyddsområde som finns för att skydda ytvattentäkten som Stockholm vatten använder som reservvattenväkt. Inom den inre (primär) skyddszon gäller tillträdesförbud hela året med undantag för vattentäktsinnehavarens tillsyns-, skydds- och underhållsverksamhet. Detta innebär bland annat att det för allmänheten är förbjudet att bada i, åka skridskor på och åka båt på Bornsjön.
  • SYVABs vattenskyddsområde, på Näslandet, som finns för att skydda grundvattentäkten för råvatten till avloppsreningsverket SYVAB.
  • Pålamalms vattenskyddsområde som finns för att skydda grundvattentäkten som Haninge kommun använder.

Mer information hittar du nedan under "relaterade länkar". Respektive skyddsföreskrift hittar du under ”relaterade dokument”.

Om du är osäker på om du bor i ett vattenskyddsområde kan du kontakta oss och fråga.

Karta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2019
Klimat & miljö