Stäng meddelande

Miljöbarometern

Med miljöbarometern kan du följa upp och läsa om miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden.

Hur utvecklas miljön i Botkyrka?

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i Botkyrka utvecklas. Där finns ett 70-tal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. ​Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller, kartor och symboler.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Länken till Miljöbarometern hittar du under "Relaterade länkar".

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Klimat & miljö