Stäng meddelande

Natur och miljövård

Betande kor

Botkyrka kommun har stora naturvärden. Dessa måste skötas. Vi måste också som medborgare bli bättre på att ta hand om och bli medvetna om miljön vi lever i.

På sidorna till höger kan du läsa om de åtgärder vi gör i naturen och varför.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Klimat & miljö