Stäng meddelande
Foto: Sten Modén

Åvinge naturreservat

Skogen här är en fuktig barrskog av naturskogskaraktär med inslag av alkärr och grova aspar.

Lite varstans ligger moss-, lav- och/eller tickbeväxta stammar. Åvinge naturreservat och utsikten från dess sydöstra kant ner mot Kagghamraåns dalgång och skogen där bortom är enastående. Högst upp, där utsikten är som bäst, domineras skogen av tallar.

Längs väg 225, strax söder om Rosenhill, finns en skyltad parkeringsplats varifrån man kan nå reservatet. Från parkeringen leder en markerad stig på ca 1,3 km som för dig runt i reservatet.

Leden är till att börja med brant och krävande men ger lön för mödan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Klimat & miljö