Storberget är en del av det stora Bornsjöområdet. Berget sträcker sig från torpet Skansberg längs Bornsjön väster ut mot Draget. På bergsplatån finns strövvänlig barrskog.

En större stig och många småstigar genomkorsar området. I skogen hittar du blåbär och lingon samt svamp. Vanlig är den lilla vita skogsstjärnan och den rosa linnéan.

Åt söder sluttar berget brant ner mot Bornsjön där en liten stig följer stranden. Här finns vildvuxen naturskog. Färgklickar i sjön är under sommarmånaderna gul näckros och gul svärdslilja. På sjöns botten finns kransalger och notblomster. Bornsjön är vattenskydds-område och det är förbjudet att bada och åka båt här. Ostördheten har medfört att både fiskgjuse och storlom häckar i Bornsjöområdet.