Stäng meddelande

Hörningsnäs naturreservat

Lövängen, Hörningsnäs. Foto: Sten Modén

Stora delar av Hörningsnäsområdet var vid 1600-talets slut slåtterängar. Delar av detta stora område är nu Hörningsnäs naturreservat och innehåller många olika naturtyper.

Väster om Hörningsnäsvägen ligger en av Botkyrkas få kvarvarande ädellövskogar och öster därom ligger en välskött löväng och en vacker lövskog. Ängen ger en uppfattning om hur de gamla kulturmarkerna sköttes då ängsbruket var livsviktigt för bonden.


Det gamla talesättet "Äng är åkers moder" beskriver ängens forna betydelse. Många växter och djur som inte kan finna sig till rätta i vår moderna jordbruksmiljö söker sig till små oaser av Hörningsnäs typ. Här finns till exempel jungfrulin och svinrot.

I Reservatets södra del finns en gulmarkerad stig ”Lundstigen”.
Lundstigen är 800 meter lång och för dig genom lummiga hasselbestånd, förbi månghundraåriga ekar och över några kala berghällar med lite havsutsikt över Näslandsfjärden. Vill du vandra en rundslinga så kan du ta grusvägen i ena riktningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Klimat & miljö