Hörningsnäs naturreservat

Lövängen, Hörningsnäs. Foto: Sten Modén

Stora delar av Hörningsnäsområdet var vid 1600-talets slut slåtterängar. Delar av detta stora område är nu Hörningsnäs naturreservat och innehåller många olika naturtyper.

Väster om Hörningsnäsvägen ligger en av Botkyrkas få kvarvarande ädellövskogar och öster därom ligger en välskött löväng och en vacker lövskog. Ängen ger en uppfattning om hur de gamla kulturmarkerna sköttes då ängsbruket var livsviktigt för bonden.


Det gamla talesättet "Äng är åkers moder" beskriver ängens forna betydelse. Många växter och djur som inte kan finna sig till rätta i vår moderna jordbruksmiljö söker sig till små oaser av Hörningsnäs typ. Här finns till exempel jungfrulin och svinrot.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Klimat & miljö