Stäng meddelande

Östra Bröta naturreservat

Foto: Sten Modén

Naturreservatet Östra Bröta är tudelat. En nordlig del och en sydlig.

Den norra delen utgörs av en gammal barrskog på god väg mot att bli en urskogsliknande naturskog. Träden är mycket gamla och döda liggande träd-

stammar är vanligt. Speciellt tallarna är mycket grova och en tall med en omkrets på 2 m finns här. Intill växer ett stort bestånd av orkidén knärot och över hela området kan man se linneans blommor pryda marken.

Den södra delen av reservatet är en ravinskog och ligger längre söderut, i närheten av Ljunghem. De stora tallarna och granarna tillsammans med en intressant mossflora gör att man får ett bra intryck av gamla dagars skogar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Klimat & miljö