Stäng meddelande

Lämna till återvinning

På den här sidan hittar du information om vad du kan göra med ditt avfall. Det finns flera återvinningsstationer i Botkyrka kommun där du till exempel kan lämna papper, plats och glas. Grövre avfall och metallskrot kan du lämna på en återvinningscentral.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar.

Återvinningsscentraler

Återvinningscentraler tar emot brännbart grovavfall, schaktmassor, gips (Skyttbrink), elavfall, metaller, farligt avfall och matfett.

En mer detaljerad beskrivning om de olika fraktionerna och återvinningscentralernas öppettider finns på SRVs webbplats under relaterade länkar länst ner på den här sidan.

  • Skyttbrinks industriområde, Himmelsbodavägen 19, Tumba
  • Hallundavägen 4, Fittja trafikplats
FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet och har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar.

Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till FTI, telefon 0200-88 03 11. Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på FTIs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Producentansvar

Idag finns producentansvar för förpackningar, returpapper, läkemedel, batterier, elavfall, däck och bilar. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av den förbrukade varan.

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Klimat & miljö