Stäng meddelande

Trädgårdsavfall och eldning- Eldningsveckan

I Botkyrka kommun är det förbjudet att elda hela året förutom på Valborgsmässoafton (30 april) samt under två veckor. En på våren och en på hösten. Du får elda trädgårdsavfall endast under veckorna 16 och 42 med föregående veckoslut.

Eldningsveckan

Vecka 16 och 42 och helgerna i anslutning till de veckorna är det tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall som grenar och kvistar. Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv och liknande ska du i första hand lägga på din kompost eller lämna på återvinningscentralen.

Det är också tillåtet att elda på Valborgsmässoafton, den 30 april.

När du eldar måste du se till att dina grannar inte störs och att det inte uppstår någon fara för brand. Du får inte elda när det blåser kraftigt, är brandriskvärde 4 eller 5 eller om allmänt eldningsförbud råder. Eldningen får inte medföra besvär för människors hälsa eller miljö.

Mer information om eldning hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida.

Inga undantag görs för eldning vid andra tidpunkter.

Övrigt avfall, till exempel byggavfall, får du inte elda.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten om det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. Trädgårdsavfall som inte komposteras kan lämnas på återvinningscentralen.

Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall mot en avgift hos SRV återvinning AB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019
Klimat & miljö