Delårsrapporter

Under året görs två delårsrapporter som omfattar perioderna till och med april respektive augusti.

Rapporterna innehåller ett delårsbokslut för aktuell period och en prognos över utvecklingen för hela året.

Förutom analyser av den ekonomiska utvecklingen innehåller rapporterna sammanfattande beskrivningar över viktiga inslag i verksamheten.

Du kan läsa de senaste delårsrapporterna under "läs mer" till höger på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Kommun & politik