Störningsinformation:
Vattenläcka på Katrinebergsvägen i Tullinge
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Detaljplaneprocessen.pdf 276.1 kB 2017-05-04 16.38
Exploateringsprocessen med Riksten som fallstudie.pdf 294 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av delårsrapport.pdf 165.9 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av investeringsprojekt.pdf 1.2 MB 2017-05-04 16.38
Granskning av leverantörsreskontran.pdf 120.5 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av årsredovisning 2012.pdf 384.5 kB 2017-05-04 16.38
Hyror och arrenden.pdf 254.9 kB 2017-05-04 16.38
Intern kontroll kring olika kostnadsslag.pdf 582.7 kB 2017-05-04 16.38
Kommunala informationsansvaret.pdf 206.5 kB 2017-05-04 16.38
Kvalitet i särskilt boende.pdf 262.4 kB 2017-05-04 16.38
Markreserv och markanvisningsavtal.pdf 235.5 kB 2017-05-04 16.38
Pensionsmedelsförvaltning - 2013.pdf 378.8 kB 2017-05-04 16.38
Styrning och uppföljning av avtal - 2013.pdf 372.4 kB 2017-05-04 16.38
Verkställighet och uppföljning av beslut - 2013.pdf 185.5 kB 2017-05-04 16.38
Vårdkedjan - 2013.pdf 174.4 kB 2017-05-04 16.38
Borgensåtaganden.pdf 333.1 kB 2017-05-04 16.38
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik