Störningsinformation:
Vattenläcka på Katrinebergsvägen i Tullinge
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
E-förvaltning och e-tjänster.pdf 287.7 kB 2017-05-04 16.37
Externa projektmedel.pdf 133.8 kB 2017-05-04 16.37
Förvaltningslagens tillämpning.pdf 119.6 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av delårsrapport.pdf 132.4 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av det brottsförebyggande arbetet.pdf 106.4 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av kvalitet i redovisningen.pdf 493.4 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf 155.8 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av rutiner för momsredovisning.pdf 127.5 kB 2017-05-04 16.37
Granskning av årsredovisning 2013.pdf 249 kB 2017-05-04 16.37
Inventarieredovisning.pdf 125.4 kB 2017-05-04 16.37
Personal och kompetensförsörjning.pdf 362 kB 2017-05-04 16.37
Samverkan och stöd gentemot ideell sektor.pdf 401 kB 2017-05-04 16.37
Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan.pdf 109.4 kB 2017-05-04 16.37
Uppföljande granskning av barnkonventionen.pdf 189.4 kB 2017-05-04 16.37
Uppföljande granskning av investeringsprojekt.pdf 308.2 kB 2017-05-04 16.37
Övergripande IT-granskning.pdf 701.1 kB 2017-05-04 16.37
Arbetsmiljön i grundskolan.pdf 93.6 kB 2017-05-04 16.37
Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut.pdf 273.3 kB 2017-05-04 16.37
Budgetansvar och intern kontroll.pdf 323.6 kB 2017-05-04 16.37
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik