Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Anläggningsregister botkyrka - revisionsrapport 2008.pdf 331.8 kB 2017-05-04 16.36
Anläggningsregister - revisionsrapport 2008.pdf 331.8 kB 2017-05-04 16.36
Revisionsrapport Botkyrka - Uppföljning tidigare granskningar 2016-3AAAA8EB-F72F-4EF4-917D-124DBD63F005.pdf 399.6 kB 2017-05-17 14.47
Revisionsrapport- Granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet kundfordringar-B753A0E1-F2C2-4063-BE55-BAB6498E8944.pdf 248.1 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- Granskning av intern kontroll vid hantering av leverantörer och leverantörsbetalni-F485D050-CCFC-4259-A8C6-9128AA975618.pdf 320.5 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- intern kontroll avseende ett urval kostnadsslag-9D79664D-5968-4728-8301-3F2A30C41E1E.pdf 288.9 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- intern kontroll avseende ett urval kostnadsslag-BC925BE9-4E10-4F6B-933E-DFC081DAD636.pdf 288.9 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- långsiktig ekonomisk planering-5E42726A-84BB-4AD5-90AF-D645BAF77A1B.pdf 770.1 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner-71789731-D265-4237-A960-7400EE72A539.pdf 311.4 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport- Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner-ACAA7CD4-FBEF-4AD1-918E-BFE31871097B.pdf 311.4 kB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport-40F7577C-8AE6-4901-9DEE-906D514461AF.pdf 1.5 MB 2017-05-23 10.31
Revisionsrapport-D96A79D4-4894-4CB2-92E1-CC6161EAB7F7.pdf 288.6 kB 2017-05-23 10.31
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik